MAXUS EV80

SPECIÁLNÍ UŽITKOVÁ VOZIDLA
CHYTRÁ E-MOBILITA PRO PRÁCI

Specifikace

MAXUS EV80 Kategorie N1